Gia Đình Sống Đạo
Trang chủ
Gia đình sống đạo
Kinh Thánh (Bài Đọc)
Lịch trình thánh lễ
Thư mục vụ
Thiên cung thánh triệu
Thông tin
Cộng đoàn dân Chúa
Hình ảnh sinh hoạt
Khu vườn văn hoá
Đối thoại thiêng liêng
Bạn trẻ hôm nay
Liên lạc
Nối kết
Ông Bà thủy tổ Adong - Evà
Dấu hiệu Kitô giáo
Ngài từ đâu đến?
Ánh sáng lễ Chúa giáng sinh
Nào chúng ta cùng đến Bethlehem

Thương Xót như Chúa Cha

Năm Thánh lòng thương xót.
Nicolaus, vị Thánh lòng bác ái
Sứ điệp 4 cây nến mùa vọng.
Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Thánh hiến vương cung thánh đường Thánh Phero và Thánh Phaolo thành Roma
Thánh hiến thánh đường Laterano
Thay đổi nhà cửa chỗ ở
Kính mừng các Thánh

Đến tận cùng biên giới
Kính mừng Maria - Ave Maria!
Willkommenskultur
Lòng hân hoan
Nhịp cầu lòng nhân đạo

Cây cột Ăng-ten.
Hình ảnh hôn nhân và gia đình (5)

Hình ảnh hôn nhân và gia đình (4)
Hình ảnh Chúa Giêsu trong bốn phúc âm (4)
Hình ảnh hôn nhân và gia đình 3
Hình ảnh Chúa Giêsu trong bốn phúc âm (3)
Hình ảnh hôn nhân và gia đình 2
Hình ảnh Chúa Giêsu trong bốn phúc âm 2
Hình ảnh hôn nhân và gia đình
Hình ảnh Chúa Giêsu trong bốn phúc âm
Sứ điệp lễ Đức Mẹ lên trời
Khởi đầu mới
Phúc âm Chúa Giêsu và những biểu tượng
Từ nguồn gốc khởi thủy
Hôn nhân trong trật tự thiên nhiên
Xin đừng chủ quan
Hình ảnh chiếc cầu vồng
Laudato Si - Ngợi khen Chúa, lạy Chúa con.
Tôi không biết người đó là ai
Thánh Phaolô tông đồ kính mến
Ánh sáng trần gian
Tấm khăn liệm thành Turino
Ngày tị nạn thế giới
Tiếng gọi của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tôi tin Thiên Chúa Ba ngôi
Làn gió Đức Chúa Thánh Thần
Lời cầu xin cùng Đức Chúa Thánh Thần
Hướng về trời cao
Ngày thánh mẫu hành hương Đức Mẹ Banneux 2015
Đức Mẹ Banneux, Đức Mẹ của người nghèo
Lòng nhớ ơn mẹ
Nhờ Mẹ dâng hoa lên Chúa
Tương quan sự sống
Mùi chuồng thú vật
Hiện diện, nhưng ẩn dật
Halleluia! Halleluia! Halleluia!
Phúc cho không thấy mà tin
Chứng từ của chỗi dậy
Chúa Giêsu sống gần gũi
Bảy lời sau cùng của Chúa Giesu
Đền thờ đồi Golgotha và mộ Chúa Giêsu sống lại
Hosiana - Chúc tụng Thiên Chúa.
Tấm khăn mùa chay 2015-2016
Cánh cửa năm thánh
Những khuôn mặt Giuse
Người công chính
Đền thờ mới
Đổi mới nếp sống
Vai trò người phụ nữ và nếp sống tinh thần
Theo dấu vết đức tin trên núi Tabor
Hiến lễ của tổ phụ Abraham
Trước bàn thờ Tổ Tiên ngày Tết
Chúc mừng mùa xuân năm mới
Nhân phẩm là bụi tro
Con Dê hiến tế
Mẩu đối thoại về lễ Nến
Hãy can đảm lên. Đừng sợ than khóc.
Hãy theo Thầy.
„Lạy Chúa, xin hãy phán".
„Lạy Chúa này con đây.“
Tái sinh trong đời sống Thiên Chúa
„ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng…“


(Gia đình sống đạo năm 2014)


Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen