Mẩu đối thoại về hai Thánh Phêrô và Phaolô
- Còn Ong Phaolo có tên là Saulô. Cũng chính Chúa đã kêu gọi ông làm môn đệ và đổi tên cho ông thành Paulus. Và ngày nay người ta cũng thường nói: Từ một Saulus đã biến thành một Paulus!

3. Hai ông thánh này trước đó làm nghề gì?
- Ong Phero là một bác thuyền chài chuyên đánh cá ở bờ hồ Gênedaréth.
- Ong Phaolo là một học gỉa trí thức uyên thâm, có lẽ ông là một giáo sư trường cao đẳng đại học thời đó. Có người còn nghĩ. Ong là một triết gia nữa.

4. Đức tin vào Thiên Chúa của hai ông thế nào?
- Ong Thánh Phero, tuy được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ đầu tiên theo sát nghe Chúa giảng dạy, tận mắt xem việc Chúa làm; ngày đêm cùng đi với Chúa suốt ba năm. Ong đã cùng trải qua với Chúa quãng đời giảng đạo, cuộc khổ nạn, đóng đinh của Chúa, vào xem ngôi mộ trống lúc Chúa sống lại, được Chúa hiện ra với, chứng kiến ngày Chúa lên trời và đón nhận Đức Chúa Thánh Thần ngày lễ hiện xuống. Nhưng ông lại có cách sống "chém vè" ra khỏi khuôn khổ niềm tin vào Chúa: Trên biển cả ông hoài nghi tưởng Chúa là một ma tơi hiện đến; Ong lớn tiếng can ngăn Chúa Giêsu và bị Chúa Giêsu mắng đuổi là satan; Ong nổi cơn lôi đình tuốt gươm chém đứt tai người đầy tớ thầy cả thượng phẩm trong đêm Chúa Giêsu bị bắt; Ong chối Thầy mình ba lần: không, tôi không biết ông ấy là ai vào đúng lúc Thầy Giêsu đang bị xử án! Thật là hèn nhát! Tiếng gà gáy ban đêm sang ngày mới đã thức tỉnh lòng ông sám hối quay trở về với Chúa là đường, là sự thật và sự sống. Lòng tin của Ong rất chân thành bộc trực. Khi Chúa Giêsu hỏi: Simon con có yêu mến Thầy không? Ong ba lần nói lên: Vâng, Thầy biết đấy, con yêu mến Thầy. Ong còn mạnh dạn đại diện anh em môn đệ tuyên xưng: Thầy Giêsu, Thầy là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Và Bỏ Thầy con biết theo ai?´, Thầy có Lời ban sự sống.
- Đức tin của Ong Phaolo còn quyết liệt phủ nhận Chúa Giêsu hơn nữa. Ong không chịu nổi một tôn giáo mới, Đạo công giáo Chúa Giêsu. Vì thế Ông hăm hở đi lùng bắt, tố cáo sát hại những người tin theo Chúa Giêsu thuở ban đầu. Chúa Giêsu đã nhìn thấy lòng nhiệt thành của ông, hiểu thấu khả năng cùng bầu nhiệt huyết của vị học gỉa Saulus này, nên Ngài đã cảnh cáo ông bằng cú ngã ngựa trên đường đi lùng bắt các tín hữu của Chúa. Lần ngã ngựa này Chúa đã biến đổi Saulus thành một Paulus tuyệt đối tin vào Ngài và suốt cuộc đời sau đó đem hết khả năng tài trí, sức lực tâm huyết đi và viết rao giảng niềm tin vào Chúa Giêsu.

5. Tại sao khi tạc tượng hay vẽ trên tay Ong Thánh Pheoro lại có chiếc chìa khóa và nơi ông Thánh Phaolo lại có cuốn sách cùng chiếc gươm?
- Chiếc chìa khóa nơi tay Ong Thánh Phêrô là hình ảnh nói lên Ong là vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh Chúa Giêsu đã được Chúa Giêsu trao cho: Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. (Mt 16,19). Chúa Giêsu trao cho ông toàn quyền đại diện cho Người ở trần gian. Ngày nay trên lá cờ Hội Thánh Công giáo Vatican, nửa vàng nửa trắng, cũng thêu hay vẽ chiếc chìa khóa làm biểu hiệu.
- Trên tay Ong Thánh Phaolo có quyển sách và chiếc gươm muốn nói lên: Ong là người đã viết nhiều thư cho các giáo đoàn thời sơ khai, Ong viết tất cả 14 bức thư như gửi giáo đoàn thành Roma, thành Thessaloniki, thành Epheso... và lòng nhiệt thành chinh phục tâm hồn con người cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

6. Mừng kính hai vị Thánh này có ý nghĩa gì cho niềm tin người tín hữu Chúa Giêsu hôm nay?
Thiên Chúa đã dùng hai người có tâm tính nhiệt huyết cùng một "mẫu số tuyệt đối - superlativus" cho việc rao truyền làm nhân chứng cho tin mừng nước Chúa trong hội thánh ở trần gian. Cuộc đời hai vị thánh này làm nên những việc cao cả, nhưng không thiếu bóng tối tội lỗi đã bao phủ đời họ. Thiên Chúa khoan dung nhân hậu không xét đến khía cạnh đó. Ngài đã biến đổi yếu thành mạnh, hèn nhát thành can đảm, tiêu cực thành tích cực nơi hai ông cho Ngài và cho con người. Từ đống đổ nát hoài nghi, hèn nhát nơi tâm hồn hai ông, Chúa đã xây dựng hội thánh Chúa trên trần gian vững mạnh như núi đá từ hai ngàn năm qua cho mọi người.

Lm. Nguyễn ngọc Long

 

Tò mò một người tín hữu đạo công giáo muốn tìm hiểu về hai vị Thánh có tên bắt đầu băng chữ P.

1. Tên thật của hai vị Thánh là gì?
- Tên của Thánh Pherô là Simon như trong phúc âm thuật lại
- Tên của Thánh Phaolo là Saulus như trong sách công vụ các tông đồ viết để lại.

2. Thế sao họ lại có tên Phêrô và Phaolô?
- Ong Simon được Chúa Giêsu kêu gọi trực tiếp làm môn đệ. Chúa trao cho ông chức vụ đứng đầu đoàn môn đệ , lúc đó là 12 người. Rồi khi trao cho ông trách vụ đứng đầu Hội Thánh ở trần gian, Ngài gọi đích danh Ong là Simon, nhưng lại bảo Ong là Đá. Tiếng Hylạp là Kephas; latinh là Petrus. Vì thế Ong có tên là Phêrô.