Hồi chuông lễ giáng sinh.

1.1. Qủa chuông thứ nhất vang lên cung điệu thánh thót trong sáng muốn nói cùng con người : Tôi là qủa chuông đang vang lên âm thanh vào không gian, báo tin cho mọi người : Các Bạn hãy bừng tỉnh dậy đi. Tôi thấy đời sống giữa các Bạn và Thiên Chúa cùng giữa nhau có nhiều bất ổn xa cách nhau qúa. Ðường thông thương liên lạc như bị vướng trở tắc nghẽn.

Chính vì thế Thiên Chúa đã gửi Chúa Giêsu, con ngài xuống trần gian. Giêsu muốn mang bính an đến cho mọi người . Và các Bạn cũng có bổn phận kiến tạo hòa bình cho nhau.

1.2. Một em Bé nói vọng lên : Chuông hoà bình, ta chào mi ! Mi hãy nói cho ta rõ khi nào hòa bình bắt đầu vậy ?

1.3. Chuông hòa bình : Khi con người biết yêu thương che chở nhau. Khi họ biết tha thứ làm hòa với nhau. Khi họ nói chuyện với nhau, không còn quay lưng lại vơí nhau. Khi họ sẵn sàng đưa tay ra cho nhau cùng thắt chặt mối giây liên hệ tình con người

Gloria, in excelcis Deo ! Gloria, in excelcis Deo
« Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang.
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển thiên cung.
Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang,
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển vô cùng. »

2.1. Qủa chuống thứ hai vang lên với cung giọng trầm đục hơn một nấc như lời nói âm vang đang cùng hòa điệu với tiếng chuông hòa bình : Tôi là tiếng chuông báo cho các Bạn niềm hy vọng : Hài nhi sinh nằm trong máng cỏ hang đá chính là người mang đến cho con người niềm hy vọng. Em bé này chỉ đường cho chúng ta trong đời sống đến với Thiên Chúa cùng làm thế nào chúng ta có thể mang ánh sáng và niềm hy vọng đến cho người ở trong bóng tối lo âu buồn khổ.

2.2. Một em bé nói vọng lên : Chuông niềm hy vọng, ta chào mi. Nhưng hãy nói cho chúng ta hay, ta có thể hy vọng cái gì ?

2.3. Chuông niềm hy vọng : Khi người này an ủi người kia. Khi người nào đó mang niềm vui đến cho người khác. Khi ai đó là ánh sáng cho người bị bóng tối đang che phủ đời họ. Khi người này không để người khác cô đơn một mình. Khi người này biết cám ơn người khác đã giúp đỡ minh.

Gloria, in excelcis Deo ! Glaoria, in excelcis Deo!
« Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang.
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển thiên cung.
Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang,
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển vô cùng. »

3.1. Qủa chuông thứ ba vang lên hòa điệu với hai qủa chuông kia, nhưng trầm đục hơn và như có vẻ nặng kí lô hơn. Tiếng chuông loan tin : Này các Bạn ta vang lên ca khúc trầm đục của niềm tin tưởng tín thành. Nhiều người thất vọng với Chúa và với con người. Vì họ cảm thấy như bị bỏ rơi quên lãng. Hài Nhi Giêsu nằm sơ sinh trong hang đá mang sứ điệp từ trời cao cho mọi người : Không phải thế đâu. Thiên Chúa không khi nào bỏ rơi, quên các Bạn đâu. Ngài đến cùng các Bạn, sống giữa các Bạn !

3.2. Một em bé nói vọng lên : Chuông niềm tín thành, ta chào mi. Mi nói báo tin hay lắm. Nhưng hãy cho chúng ta can đảm ! Tin tưởng tín thành tốt đấy !

3.3. Chuông tín thành : Tiếng chuông của ta vang lên mọi thời gian báo tin, nước Thiên Chúa không bbao giờ bị phá đổ bẻ gãy. Thiên Chúa luôn trung thành với mọi người. Ánh sáng của Ngài soi chiếu vào đêm tối. Các Bạn vì thế hãy vui mừng lên, với Ngài không ai phải sống cô đơn.

Gloria, in excelcis Deo ! Glaoria, in excelcis Deo!
« Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang.
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển thiên cung.
Danh thánh Chúa ca hiển vang, Chúa hiển vinh cao sang,
Hiển vang danh một Ðức Chúa Trời, toàn năng vinh hiển vô cùng.

Lễ mừng Chúa giáng sinh 25.12.2004
Lm. Nguyễn ngọc Long

Ngày xưa khi Chúa Giêsu sinh ra không biết có chuông đánh giật báo tin mừng không ? Không thấy sách vở nào ghi chép lại chuyện này.

Từ ngày Giáo hội Công giáo triển nở khắp năm châu bốn bể, cứ đến ngày lễ mừng Chúa giáng sinh các thánh đường đều giật chuông báo tin : « Hôm nay ta báo cho anh em một tin mừng Chúa Giêsu gíang sinh cho toàn dân !

Tiếng chuông ngày lễ sinh nhật Ðấng cứu thế mang đến niềm vui phấn khởi . Thánh đường kéo cả ba qủa chuông cung giọng khác nhau loan truyền cho nhân gian sứ điệp tin mừng ngày lễ.