Ðịa chỉ liên lạc :
Hoàng Lý Nhâm
Grünnenbaumstr. 2
51688 Wipperfürth
Tel. 02267-82 82 20

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi
Wipperfürth
Giáo Đoàn liên giáo phận Köln - Aachen