Ðịa chỉ liên lạc :
Ông Hồ Đông
Garten Str.65
41236 M-Gladbach
Tel. 02166-6781584
0152-29454583
meisterkaju@yahoo.de

Cộng Đoàn các Thánh Tử Đạo VN
Mönchengladbach
Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen