Thấy mà xem chẳng thấy!
Trong đời sống có nhiều sự, con người chúng ta mong muốn cắt nghĩa tìm hiểu cho đến nơi, đến chốn. Ðó là khả năng năng động của trí khôn con người được Thiên Chúa phú ban tạo dựng.

Có những điều, có thể cắt nghĩa phân giải được. Ðó là những điều vừa tầm hiểu biết khám phá của trí óc con người.

Và có những điều tâm trí con người không sao khám phá cắt nghĩa như lòng mong muốn được. Vì giới hạn của trí khôn không với tới. Ðó là những bí ẩn mầu nhiệm trong niềm tin đạo giáo.

Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, ba người, là một trong những mầu nhiệm của niềm tin đạo giáo, mà trí không chúng ta không sao với tới đựợc.

Hằng ngày chúng ta làm dấu thánh gía. Qua dấu đó chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một Chúa ba ngôi. Chỉ tin như vây thôi đã đủ chưa? Có cần phải thử tìm cách cắt nghĩa điều mình tin, và cả điều mình không thề cắt nghĩa được không?

Sống trong kỷ nguyên ánh sáng, kỷ nguyên cắt nghĩa, không chỉ nhà khoa học, nhưng hầu như ai cũng muốn, nếu không hết tất cả, ít ra cũng có thể phần nào tìm cách cắt nghĩa điều mình nghe nói, điều mình đọc, điều mình nói, cả điều mình tin nữa.

Ðó là nhu cầu phát triển của cuộc sống hôm nay, không chỉ nơi người lớn, nhưng cả nơi trẻ em, thanh thiếu niên bạn trẻ nữa.

1. Người tín hữu Công giáo có cuốn Kinh Thánh lời Chúa làm căn bản.

Bìa mặt đàng trước cuốn Kinh Thánh là hình ảnh Thiên Chúa ngôi thứ thứ nhất, ngôi Cha.

Bìa đàng sau là hình ảnh ngôi thứ hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu.

Bên trong cuốn kinh thánh có nhiều tờ giấy, trên đó ghi chép in những Lời của Chúa. Ðó là hình ảnh về ngôi thứ ba Thiên Chúa, Ðức Chúa Thánh Thần.

Một cuốn sách Kinh Thánh chất chứa ba yếu tố: hai bìa trước và sau bao bọc cuốn sách:Ngôi Cha thứ nhất, ngôi con thứ hai và nội dung tinh thần: ngôi thứ ba.

2. Nhìn lên bầu trời ban ngày, ta bắt gặp mặt trời hình tròn to lớn.

Mặt trời vòng tròn to lớn, không có khởi đầu và cũng không có tận cùng. Như thế hình vòng tròn có thể nói cho ta hiểu, đó là hình ảnh Thiên Chúa ngôi cha, đấng không có khởi đầu và cũng không có tận cùng.

Ðấng to lớn bao la vượt khỏi tầm hiểu biết của trí khôn, trí tưởng tượng ta.

Từ mặt trời phát tỏa ra những tia sáng chiếu đi khắp trong trời đất. Tia sáng đó là hình ảnh về ngôi thứ hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đấng từ trời cao xuống thế làm người, hằng cùng ở giữa con người trong mọi bước đường.

Những tia ánh sáng khi chiếu tỏa tới đâu phát ra ánh sáng và hơi nóng nồng ấm cho sức sống vạn vật và cho con người. Ðây là hình ảnh về ngôi thứ ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, đấng là ngọn lửa hơi nóng làm phát triển sức sống cho vạn vật cùng cho tâm hồn con người.

Từ một trung tâm mặt trời phát tỏa vẽ nên ba yêu tố: Ngôi Cha, đấng không cùng, ngôi thứ hai, đấng từ ngôi nguồn gốc phát tỏa ra và ngôi thứ ba, đấng chuyên chở hiệu năng từ ngôi thứ nhất phát xuất ra.

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Köln.