Thánh gía Chúa Giêsu hình chữ T

Rắn cắn là hình ảnh lương tâm tâm hồn bị dục vọng tội lỗi dày vò. Nhòn lên con rắn treo thên cây cột cao là nhìn lên Thánh gía, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên đó. Từ nơi thánh gía Chúa đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi: „ Những ai tin vào Thầy, sẽ có sự sống đời đời“ ( Ga 3,14).

Trong sách ngôn sứ Ezechiel ( 9,4-6) nói đến những ai mang hình chữ Thập T trên trán được cứu độ tha thứ khỏi chết. T = Taw là mẫu tự cuối cùng trong bảng vần mẫu tự của Do Thái. Theo cách viết cổ xưa được viết như hình thánh gía. Mẫu tự T= thau trong tiếng Hy lạp cũng vậy.

Trong sách Khải huyền (7,1-4) Thánh Gioan đã nhìn thấy 140.000 người có dấu ấn trên trán trên trời. Các Thánh giáo phụ hiểu dấu ấn đó là chữ T.

Mỗi khi làm dấu Thánh gía, hay đeo Thánh gía trên người cùng nhìn lên Thánh gía Chúa Giêsu, là tuyên xưng dấu hiệu ân đức cứu độ của Thiên Chúa cho con người.

Sống đức tin


Ngày nay có nhiều người, đa số là người Trẻ, như bên Assi, bên cộng đòan Taizé, bên Santiago, bên Međjugory...đeo mang trên mình hình Thánh gía chữ T. Kiểu hình này do Thánh Phanxicô khó khăn thành Assi năm xưa phổ biến loan truyền.

Hình thánh gía này có nguồn gốc trong Kinh thánh. Ngày xưa trong sa mạc trở về đất Chúa hứa, dân chúng than trách kêu với thánh tiên tri Maisen bị rắn cắn. Thiên Chúa bảo ông treo con rắn lên một cây cột cao. Nhưng ai bị rắn cắn nhìn lên đó sẽ đưọoc chũa khỏi. ( Ds 21, 4-9)