TẠ ƠN CHO NĂM MỚI !

Người ta thường chỉ tạ ơn cho năm cũ nhưng không tạ ơn cho năm mới. Tại sao nhỉ?

Tại sao chúng ta không tạ ơn cho những giờ phút sắp tới, sẽ có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Những giờ phút đó là quà tặng của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không tạ ơn cho ngày mai vì ngày mai có thể bình minh rất đẹp, hoặc mưa cũng không sao, vì ngày mai là quà tặng của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không tạ ơn cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Đó có thể là một người ta thích hoặc cũng có thể là một người ta không yêu. Nhưng gặp gỡ làm cho ta biết mình đang còn hiện hữu trong cộng đồng. Đó là quà tặng của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không tạ ơn vì ta sẽ phải sống với người cha cau có, người mẹ hay la mắng thêm một giây, một phút, một ngày hay một năm nữa. Vì như thế ta biết mình vẫn còn đang được quan tâm, yêu thương và đó là quà tặng của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không tạ ơn vì ta sẽ còn phải đi làm kiếm sống, phải đổ rác, phải đọc bản tin, phải nghe những chuyện không hay, phải ăn, phải ngủ,… vì như thế ta biết mình vẫn còn đủ cơ thể và giác quan và đang thực sự là người sống, sống trong Đức Kitô chứ chưa chìm trong những cơn sóng thần thật khủng khiếp và đó là quà tặng của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không tạ ơn vì những may mắn, hạnh phúc và những rủi ro sắp tới vì ta sẽ có thêm những trải nghiệm về hạnh phúc hoặc sẽ nhận ra rằng mình có thể đối đầu với nghịch cảnh rất tốt và đó là quà tặng của Thiên Chúa.

Và hãy tạ ơn vì năm mới đang đến và Thiên Chúa vẫn cho bạn còn được nói lời tạ ơn cho năm mới. Đó là quà tặng của Thiên Chúa.

BỌ XÍT 2005