See you in Germany 2005!

Dòng chữ này là lời mời kêu gọi cùng đến tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới 2005 ở Köln. Ðại hội đã diễn ra nửa năm rồi. Dư âm ngày Ðại hội vẫn còn chút âm vang.

Theo bản tin trên www.kath.net ngày 17.02.2006 đăng tin Giáo Phận Trier bên Ðức đã trình bày kết qủa cuộc thăm dò ý kiến về ảnh hưởng Ðại hội giới trẻ thế giới 2005 ở Köln vừa qua với đời sống đức tin. Kết qủa cho thấy ngày Ðại hội giới trẻ thế giới 2005 mang đến một hình ảnh tốt tích cực trong đời sống giáo hội công giáo tại nước Ðức.

2.000 người đưọoc hỏi ý kiến tin rằng „ Qua DHGTTG tôn giáo có một chỗ đứng cao hơn trong đời sống ngoài xã hội“. ¾ số người được hỏi đã thố lộ qua những bản tường trình về ngày Ðhgttg họ đã thay đổi hình ảnh về đức giáo hoàng Benedicto XVI. theo chiều hướng tích cực tốt đẹp, không còn tiêu cực đen tối như đã nghĩ gán cho ngài.

Tưởng cũng nên nhắc lại, khi đức giáo hoàng Benedicto XVI. hồi tháng 04.2005 được bầu lên làm giáo hoàng, không riêng ở nước Ðức là quê hương của ngài, mà còn ở nhiều nước Âu châu, đã có hình ảnh hay vội vã kết án ngài tiêu cực như là một người bảo thủ cổ hủ, một giáo hoàng xe tăng, lạnh lùng cứng nhắc...

Cũng theo kết qủa cuộc thăm dò, gần một phần năm những người được hỏi tin rằng, Ðhgttg sẽ có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống riêng của họ.

371 người được hỏi muốn tìm hiểu về tôn giáo nhiều hơn; 194 người muốn dấn thân trong đời sống giáo hội nhiều hơn; 151 người muốn thường xuyên tham dự những buổi thờ thượng Chúa; 104 người muốn cùng tham gia vào những sinh hoạt ở xứ địa phương nhiều hơn; Trên 60% người được hỏi cầu mong „ảnh hưởng của đức tin và tôn giáo ngày càng ngày nhiều trong đời sống xã hội“.

Truyền hình là một phương tiện truyền thông quan trọng và hữu hiệu nhất cho những tường thuật về ngày Ðhgttg 2005 đối với những người được hỏi. Qua màn ảnh truyền hình gần như biến cố ngày Ðhgttg đưọoc mọi người biết đến. Còn lưu lại trong tâm trí người trẻ rất sâu đậm tinh thần vui tươi phấn khởi cùng hình ảnh đức giáo hoàng Benedicto XVI.

Cuộc thăm dò về dư âm ngày Ðhgttg2005 hai nhà xã hội học của đại học Trier Dr. Waldemar Vogelsang và Joelle Coutinho thực hiện. Theo Dr. Vogelsang, Ngày Ðhgttg 2005 là một biến cố truyền thông gần gũi tiếp cận nhất và cũng còn là một biến cố về thông tin, về những gì được nói loan truyền.

www.Kath.net 17.02.2006