Mùa Vọng

Hôm nay bắt đầu ngày mới. Hôm nay bắt đầu thời gian mới. Hôm nay bắt đầu mùa Vọng. Mùa Vọng hướng về ngày mai nhiều hơn: mùa trông chờ Chúa đến.

Chúa Giêsu đã đến trong thế gian. Nhưng Ngài lại kêu gọi phải tỉnh thức sẵn sàng chờ Chúa đến ( Mc 13, 33-34). Lời kêu gọi hãy tỉnh thức có ý nghĩa gì? Phải chăng việc Chúa đến không còn xa nữa, và việc chờ đợi không có thể dời đến ngày mai được?

Trong sách Talmud của ngưòi Do Thái có câu chuyện: “ 250 năm sau khi Chúa Giêsu sinh ra thầy cả Jehoschua ben Levi gặp Ngôn sứ Elia và hỏi ông: Khi nào Ðấng Messias Cứu Thế đến vậy, Thưa ngôn sứ?.

Elia trả lời: Ngươi hãy đi ra ngoài mà hỏi Ngài!

„ Nhưng Ngài ở đâu mà hỏi?“

„ Ngài đang ở ngoài cổng thành bên Rôma!“

„ Nhưng làm sao con có thể nhận ra được Ngài giữa bao nhiêu người ngoài đó?“

„ Ngài đang ngồi giữa đám những người nghèo khổ, người bệnh tật và Ngài đang băng bó vết thương cho họ!“

Thầy cả Jehoschua ben Levi nghe lời đi đến Rôma. Và qủa thật ông ta gặp đấng Cứu Thế đang ngồi ở ngoài cổng thành nơi đó, như Ngôn sứ Elia đã diễn tả chỉ dẫn. Ông ta tiến lại gần và chào hỏi: Schalom - Bình an ở cùng Ngài, lạy Chúa của con!“

Ðấng Messias Cứu Thế trả lời lại: Schalom – Bình an ở cùng Anh!“

Ông ta hỏi nay: Thưa Ngài, bao giờ Chúa đến, để giải thoát cứu độ chúng con?“

Ðấng Messias Cứu Thế nói ngay: „ Hôm nay!“

Thầy cả Jehoschua ben Levi trở về gặp ngôn sứ Elia thuật lại sự tình và thất vọng noí: Ðấng Messias Cứ Thế đã lừa dối con. Ngài nói là hôm nay Chúa sẽ đến, nhưng vẫn mãi mãi chưa thấy đến.“

Ngôn sứ Elia: „ Bao lâu con chưa hiểu ý nghĩa hôm nay thế nào, bấy lâu Ngài chưa có thể đến được!“

Trong Kinh Thánh nói đến hôm nay rất nhiều: „ Con là con ta, hôm nay cha đã sinh ra con!“ ( Tv 2,7); „ Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực cần dùng“ ( Mt 6,11); „ Hôm nay đấng Cứu Thế sinh ra cho anh em“ ( Lc 2, 11); „ Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này“ ( Lc 19,9); „ Hôm nay con sẽ vào thiên đàng với Cha“ ( Lc 23,34).

Hôm nay là thời gian! Hôm nay có thể Chúa đến, hiện thân trong một người bệnh, một người nghèo khổ, một người đang trong cảnh tang tóc buồn sầu lo sợ.

Ðấng Cứu Thế đến mà không nhận ra Ngài, ta không được trách cứ Ngài đã lừa dối !

Ðấng Cứu Thế đến, như Chúa Giêsu đã sống lại, luôn ẩn dấu trong một hình dạng khác.

Chính vì thế Chúa Giêsu nhắn nhủ: Anh em hãy tỉnh thức! Vì anh em không biết ngày giờ nào chủ nhà đến“ ( Mc 13,35). Nơi Thiên Chúa không có ý nghĩ sắp đặt thời qúa khứ và thời tương lai, nhưng nơi Ngài luôn là thời hiện tại.

Chúa có mặt hôm nay nơi con người,trong cuộc sống của họ, trong mọi biến cố của trời đất.

Lm. Nguyễn ngọc Long