Ðời sống loan báo

Với lời giới thiệu: Ðây là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian, Ông Thánh Gioan tẩy gỉa đã loan báo về Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian với nhiệm vụ mang ơn tha thứ làm hòa. Ngài không phải là một nhà làm cách mạng giải phóng, cũng không là một người biết hết mọi sự. Nhưng ngài là một đấng cứu độ tâm hồn con người khỏi vòng tội lỗi.

Chúa Giêsu muốn loan truyền xây dựng một cộng đoàn tình thương yêu cho hết mọi người. Trong cộng đoàn này không ai bị loại bỏ, bị phân biệt kỳ thị, để cho sự cứu độ cùng tình yêu Thiên Chúa đạt đến tận cùng mọi biên giới (Isaia 49,6).

Trong đời sống của các vị Thánh họ đều nhận biết những khuyết điểm yếu hèn của mình. Nhưng đồng thời họ cũng nhận ra, dù có những khuyết điểm yếu hèn, họ vẫn được Thiên Chúa dùng là khí cụ làm chứng cho Ngài. Và họ trung thành chấp nhận việc đó.

Vào cuối đời nhà cách mạng độc tài cộng sản Nga xô Lenin đã nhận những sai lầm đã làm: „ Không còn hồ nghi gì nữa chúng ta phải giải phóng những con người bị áp bức. Nhưng phương thức làm của chúng ta lại là một phương pháp áp bức mới gây ra cảnh đổ máu hãi hùng. Niềm mơ ước hãi hùng của tôi là tìm lại được hằng hà sa số những nạn nhân bị hy sinh trong vùng biển máu đó. Lúc này đã qúa muộn rồi, để thay đổi lại qúa khứ. Có lẽ điều để thay đổi nước Nga cần đến 10 Phanxicô thành Assisi“.

Ðâu phải cần chi tới 10 Phanxicô Assisi, như Lenin nghĩ. Một đấng Thánh là đủ. Vị đó nhận ra những yếu hèn của mình và trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa là o.k. rồi.

16.01.2005
Sống đức tin