Ðôi bàn tay chắp lại

Vậy đâu là ý nghĩa của cử chỉ này?

Chắp đôi bàn tay lại là cử chỉ thái độ cung kính cùng là ngôn ngữ của trái tim tâm hồn . Cử chỉ này muốn diễn tả: tôi muốn tập trung tinh thần lại nhìn vào sâu trong tâm hồn. Tâm hồn và thể xác cùng đan bện hướng vào nội bên trong.

Có nhiều kiểu cách chắp đôi bàn tay lại với nhau. Hoặc những ngón tay duỗi ra úp lại song song với nhau. Cách này diễn tả cung cách thư thái bình tĩnh. Nhưng đầy suy tư và lắng nghe. Hoặc những ngón tay đan xen kẽ vào sang nhau. Cách thế này diễn tả một ý chí đầy năng lực sức mạnh phát tỏa từ trong tâm hồn sẵn sàng bắt nắm làm việc.

Cũng có người khi cầu nguyện khoanh đôi cánh tay lại như một hình vuông sát trước ngực. Cách thế này cũng diễn tả sự tập trung tinh thần trở về với nội tâm, về chuy ý điều đang diễn ra trước mặt hay trong tâm tưởng suy tư, muốn bỏ ra bên lề những gì làm cho tậm trí bị phát loãng phân tán….

Nhiều nơi, tùy theo nền văn hóa, nhiều người khi cầu nguyện cũng dang rộng đôi tay ra hai bên và hướng lên trời cao. Hình thức này thật đẹp và khác hẳn với cung cách chắp đôi bàn tay hay khoanh đôi tay lại.

Cung cách này diễn tay thái độ chân thành niềm nở mở rộng đón chào, để tiến dâng và cũng rộng mở để đón nhận ân đức từ trời cao ban xuống.

Khi suy diễn về cung cách dang đôi tay ra, Tertuliano, nhà viết lịch sử Hội Thánh công giáo, đã nhìn thấy ý nghĩa có nguồn gốc như đôi cánh tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh gía cũng dang ngang ra hai bên trái phải. Ðôi tay Ngài dang ra đón nhận tất cả mọi người và cũng là đôi tay dâng hiến mình làm của lễ lên Ðức Chúa Cha.

Cung cách của đôi tay khi cầu nguyện là muốn điều mong muốn phát xuất từ trong tâm hồn và cùng muốn tập trung trở về với nội tâm nguồn đời sống.

Bạn Trẻ Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia

Có lẽ có người cũng đã có lần thắc mắc khi cầu nguyện, ngoài việc đọc kinh ra còn cần phải biểu lộ thái độ gì khác nữa không?

Ðã nhiều lần tôi nhìn thấy người mẹ dẫn con còn nhỏ khoảng ba bốn tuổi vào nhà thờ. Chị dậy em cầu nguyện. Chị cầm tay em làm dấu thánh gía trên thân thể em, bảo em chắp đôi tay lại ạ Chúa, ạ đức bà…

Em bé không đọc hay nói lời gì cả. Nhưng em đã cầu nguyện thật ngoan. Mẹ em và em nghĩ như vậy. Và cả tôi cũng tin như vậy!

Và mỗi khi bạn trẻ người lớn đọc kinh cầu nguyện, chúng ta cũng khoanh tay, chắp tay lại.