Dấu vết Thiên Chúa

Ngay từ khi còn thơ bé, lúc đã biết đứng, biết đi, ai cũng mang dầy dép rồi. Còn nhỏ, chiếc dầy dép nhỏ, càng lớn số chiếc dầy dép to hơn. Và khi bước đi đều để lại dấu vết trên nền đất đã đi qua.

Ở bên Phi châu có câu chuyện đối thoại về dấu vết:

„ Một người hỏi một cụ gìa: Làm sao ông có thể nhìn ra dấu vết của Thiên Chúa?

Cụ gìa trả lời với câu hỏi ngược lại: Làm sao con nhận ra đó là một con chó, hay một người, hay một con lừa ban đêm đã đi vòng chung quanh chỗ túp lều con ở?

Người hỏi trả lời:„ Nhìn những dấu vết chân còn in lại trên nền đất chung quanh là có thể nhận ra được !

Cụ gìa: Cũng như vậy, nhìn vào những dấu vết in đậm nét trong đời sống, ta nhìn ra dấu vết của Thiên Chúa!“

Nhưng có những dấu vết Thiên Chúa trong đời sống không? Nếu có, làm sao có thể khám phá nhận ra được?

Vâng, có nhiều dấu vết trong đời sống mỗi người.

Từ lúc còn thơ bé và rồi trong suốt đời sống, lúc nào ai cũng cần được chăm sóc, an ủi, khuyến khích cổ vũ tinh thần, dậy dỗ nhắc bảo, cùng chia vui xẻ buồn. Có thế đời sống mới phát triển lành mạnh được.

Những dấu vết tình yêu của ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, thầy cô dậy, bạn bè và những người quen thân...luôn in đậm nét trong đời sống mỗi người.

Rồi trong đời sống niềm tin tôn giáo đạo Công giáo một dấu vết rất lớn, đúng hơn một ân đức qùa tặng từ trời cao cho con người: Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đã xuống trần gian, và ở giữa con người.

Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu chiếu tỏa dấu vết tình yêu Thiên Chúa cho con người.

Cây Thánh gía Chúa Giêsu là dấu vết sự hy sinh mang đến ân đức cứu độ cho linh hồn con người khỏi hình phạt tội lỗi, và được cùng sống lại với Chúa Phục sinh.

Từ ngày lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và mỗi khi tiếp nhận Tấm bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn, người tín hữu Công giáo nhận nhiệm vụ làm nhân chứng cho Chúa giữa trần gian: Mang dấu vết của Chúa đến trong đời sống!

Làm như thế nào?

Không phải bằng dấu chân in trên nền đất, nhưng bằng đời sống ngay chính tốt lành của mình. Không chỉ bằng lời nói đạo đức, nhưng quan trọng hơn bằng việc làm bác ái liên đới tình người, như Chúa Giêsu đã nhắc bảo: Anh em là muối đất, là ánh sáng trần gian ( Mt 15,13-16)

Lm. Nguyễn ngọc Long