Ðức thánh cha Benedicto 16.:
Mười điều răn của Chúa không phải là “một gói những bảng cấm đoán.”

Mười điều răn của Chúa không phải là “một gói những bảng cấm đoán”, Ðức thánh cha Benedicto 16. đã nói trong bài giảng ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Ngài đã cắt nghĩa khía cạnh này qua những khẳng định “đồng thuận”.

“Ðồng thuận với gia đình”, điều răn thứ Bốn.

“Ðồng thuận với sự sống” điều răn thứ Năm.

“Ðồng thuận với tình yêu có trách nhiệm, điều răn thứ Sáu.

“Ðồng thuận với tình liên đới, với trách nhiệm xã hội, với sự công chính” điều răn thứ Bảy.

“Ðồng thuận với sự chân thật, đó là triết lý của đời sống, của nền văn hóa. Sự chân thật là điều căn bản cụ thể thực tiễn trong đời sống cộng đoàn với Chúa Kitô.”

Trong nghi lễ ban bí tích rửa tội cho 10 em bé ở nhà nguyện Sixtin bên Vatican hôm 08.01.2006, đức thánh cha Benedicto 16. đã phê phán một vài cung cách sống theo thời đại.

Giáo hội không chấp nhận lối sống ngắn ngủi vội vàng theo vui thích thỏa mãn: “ Giáo hội ngày xưa đã nói lên tiếng nói không đồng thuận. Không đồng thuận với lối sống xa hoa của ma qủi. Sự không đồng thuận với kiểu cách hứa hẹn một đời sống được thỏa mãn tràn đầy, với kiểu sống bóng bẩy hào nhoáng của thế giới vô thần, với những hứa hẹn có nhiều tự do, với lối sống dựa trên cảm giác: Ðiều đó làm tôi bằng lòng!

Ðó là sự không đồng thuận với nếp sống văn hóa bóng bẩy hào nhoáng. Nhưng trong thực tế lối sống đó là một lối sống phản văn hóa đưa đến chết chóc, đau đớn tang thương, đầy bạo lực.

Ðức thánh cha mời mọi người suy nghĩ về thời Roma cổ ngày xưa, như một ví dụ: “ Các Bạn hãy nhớ lại những gì dã diễn xảy ra ở hí trường Colosseum, hay ở trong vườn thượng uyển thời vua Neron. Nơi những con người đang còn sinh sống bị đem ra đốt cháy thiêu sống làm đèn soi sáng. Chúng ta thấy đó là những tang thương điêu linh, được sử dụng biến thành nguồn vui thú bạo lực - một điều vui thú loạn luân đi ngược với ý nghĩa của sự sống.

Ngày nay cũng còn có khuynh hướng ngược đãi khinh miệt con người, đang diễn ra cũng mang tính cách giống tựa như những vui thú trong dân gian ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm: Ðó là việc lạm dụng thân xác con người, coi đó như món hàng buôn bán trao đổi trên thị trường. Ðây là điều chúng ta có thể suy nghĩ nhìn ra được. Vì thế, trong thời buổi chúng ta bây giờ, cũng cần thiết phải nói tiếng không đồng thuận với một nền văn hóa dẫn đưa đến sự chết chóc.

Chống lại một nền văn hóa ẩn náu trong nghiện ngập ma túy, một lối sống tìm quên lãng trốn chạy khỏi thực tế đi vào thế giới ảo tưởng, với những hạnh phúc sai lầm, nói dối lừa đảo và bất công. Thế giới đó là thế giới thiếu tình liên đới giữa con người với nhau, thế giới không có trách nhiệm. Trong thế giới đó, điều vui thú thỏa mãn tình dục chiếm ngự lan tràn, và hạ thấp đưa nhân phẩm con người đến mức bị khinh miệt tước bỏ.

Ðối với điều hứa hẹn có vẻ hạnh phúc đó, sự hào nhoáng bóng bẩy của sự sống, nhưng trong thực tế lại là một công cụ của sự chết chóc, chúng ta nói lên tiếng không đồng thuận, để xây dựng một nếp sống văn hóa sự sống. Tiếng nói đồng thuận thời kitô giáo ngày xưa là một đồng thuận mạnh mẽ với sự sống, và ngày nay cũng như thế. Một tiếng đồng thuận với Chúa Kitô, một sự đồng thuận với Ðấng đã chiến thắng sự chết, một đồng thuận với sự sống.

Ðức thánh cha Benedicto 16. đã suy tư diễn đạt ba đồng thuận Kitô giáo đối diện với ba sự không đồng thuận với ma qủi:

- Ðồng thuận với Thiên Chúa sự sống, với đấng Tạo Hóa, Ngài đã dựng nên trí khôn sáng tạo, nhờ đó vụ trụ và đời sống con người chúng ta có một ý nghĩa.

- Ðồng thuận với Chúa Kitô, với một Thiên Chúa không dấu ẩn, nhưng có tên tuổi, có lời nói, có thân xác hình hài máu mủ.

- Ðồng thuận với cộng đoàn Giáo hội Chúa Kitô, trong đó Chúa Kito cùng hiện diện trong thời gian của chúng ta, trong sinh hoạt đời sống hằng ngày.

Sự đồng thuận với những gía trị Kitô giáo, theo đức thánh cha, là áp dụng Mười điều răn của Chúa. Vì Mười điều răn của Chúa không phải một “ gói những bảng cấm đoán”, nhưng là

“Ðồng thuận với gia đình”, điều răn thứ Bốn.

“Ðồng thuận với sự sống” điều răn thứ Năm.

“Ðồng thuận với tình yêu có trách nhiệm, điều răn thứ Sáu.

“Ðồng thuận với tình liên đới, với trách nhiệm xã hội, với sự công chính” điều răn thứ Bảy.

“Ðồng thuận với sự chân thật, đó là triết lý của đời sống, của nền văn hóa. Sự chân thật là điều căn bản cụ thể thực tiễn trong đời sống cộng đoàn với Chúa Kitô.”

09.01.2006 theo bản tin của www.kath.net

Lm. Nguyễn ngọc Long