Cây Noel nói với ta điều gì?

Những ngọn nến hay ánh sáng chiếu tỏa ra chung quanh từ cây Noel nói đến ý nghĩa Chúa Giêsu, đấng là sự sống chiếu ánh sáng vào đêm đen tội lỗi.

Ðêm Chúa giáng sinh làm người ngày 24.12. là đêm tối nhất trong năm. Chúa Giêsu đi vào trong trần gian mang ánh sáng tìn yêu từ trời cao đến cho nhân loại. Ngài không sợ bóng tối. Nhưng Ngài soi chiếu ánh sáng vào bóng tối đêm đen.

Ðêm càng tối đen, ánh sáng càng chiếu tỏa nổi bật.

Bóng tối đem đen tội lỗi càng dầy đặc, ánh sáng ơn tha thứ của Trời cao qua Chúa Giêsu càng rực sáng xóa tan đi những dấu vết của tội lội.

Những trái cầu tròn mầu sắc được reo trên các cành nhánh cây Noel cũng nói lên ý nghĩa: Thiên Chúa là đấng không có khởi đầu và cùng tận như trái cầu tròn.

Ngày xưa Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà đã lỗi luật Thiên Chùa ăn trái của cây biết lành biết dữ. Ông bà đã không thông minh ra Nhưng trái lại đã mất cảnh sống vườn địa đàng, phải bệnh tật, đau khổ và sau cùng phải chết. Vì cây biết lành dữ mà bóng đen tội lỗi sự chết đã đến trong trần gian.

Chúa Giêsu, tượng trưng là cây thông noel xanh tốt, mang đến ánh sáng sự sống niềm hy vọng cho trần gian.

Cây thông xanh tốt ngày lễ giáng sinh của Chúa Giêsu hướng niềm tin ta đến cây gỗ Thánh Giá Chúa Giêsu ngày Chúa phục sinh mang sự ơn cứu đọ cho tâm hồn con người khỏi tội lỗi.

Cây biết lành biết dữ ngày xưa là cây phản bội mang đến đêm đen sự chết

Cây sự sống Chúa Giêsu ngày nay là cây sự trung thành mang lại ánh sáng niềm hy vọng vào sự sống.

17.12.2004
Sống đức tin

Mùa Noel mừng lễ Chúa giáng sinh, đâu đâu cũng có cây Noel được trang hoàng đơn sơ, hay chàng chịt nhiều đèn điện, giây kim tuyến , trái cầu tròn , qùa cáp to nhỏ lung linh sáng ngời…

Mùa Ðông bên những xứ gía lạnh, những cây cối khác rụng lá chỉ còn trơ trọi cành khô đen cứng. Chỉ loài cây thông tùng bách không bị ảnh hưởng thời tiết lạnh còn xanh tươi. Nên được dùng làm cây Noel.

Cây Noel là một cây thông xanh tươi tốt chung quanh hay trên đó những ngọn nến nhỏ được đốt thắp cháy sáng. Cây Noel trở thành biẻu tượng ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh và cắt nghĩa về đức tin vào Thiên Chúa.

Cây Noel xanh tốt bây giờ chỉ về Chúa Giêsu, Ðấng từ trời cao xuống thế làm người mang niềm hy vọng sự sống cho con người. Cây thông xanh tốt trong mùa Ðông gía rét được chọn làm cây Noel nói lên ý nghĩa sự sống do Chúa Giêsu mang đến trần gian.