Đó là lòng thương yêu nồng nàn từ Trái Tim Chúa đổ ra cho toàn thế giới, xuất phát từ Thánh Giá Đức Kitô, cây Thánh Giá đã chinh phục lớp trẻ ở Sydney, Úc Châu và toàn thể thế giới.

Màu trắng của Thánh Giá nói lên ý nghĩa Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian.

Các ngọn lửa trên Biểu Tượng mang ý nghĩa việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần qua hình lưỡi lửa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến Bí Tích Thêm Sức và 7 ơn Chúa Thánh Thần.

Các màu đỏ, cam và vàng trên Biểu Tượng là tượng trưng của Chúa Ba Ngôi Hiệp Nhất. Ba màu này cũng liên tưởng đến các sắc màu đặc trưng của dân bản xứ nước Úc.

Màu xanh dương tương ứng với màu đại dương bao bọc quanh lục địa Úc Châu, với nguồn nước Thanh Tẩy, với cả nhân loại, và với Đức Maria Đấng Tràn Đầy Ơn Phúc.

Nhà hát Con Sò là Biểu Tượng của thành phố Sydney, nơi tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008.

www.wyd2008vn.org.au

Các ý nghĩa của Biểu Tượng ĐHGTTG 2008

Biểu Tượng này là sự chắt lọc những tinh hoa từ chủ đề Đại Hội: "Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh quyền uy của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự đến trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thầy.” (Cv 1:8).

Biểu Tượng nhấn mạnh lời Chúa Giê-Su đã hứa rằng Ngài sẽ nhóm lửa trên trái đất qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, khiến cho khách hành hương khi đến Úc, sẽ xác nhận niềm tin và làm chứng cho Ngài.

Trung tâm của Biểu Tượng là Thánh Giá vươn cao trong chiến thắng, tượng trưng cho Chúa Giê-Su và đời sống chứng nhân mà Chúa Thánh Thần đã ban.