Alpha và Omega - Khởi đầu và tận cùng!

Thiên Chúa phán: „ Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Ðấng hiện có, đã có và đang đến, là Ðấng toàn năng.“ ( Kh 1,8).

Alpha là mẫu tự đầu tiên trong vần mẫu tự chữ cái của ngôn ngữ Hylạp. Còn Omega là vần mẫu tự sau cùng trong đó.

Chúa Giêsu Kitô được diễn tả là Alpha và Omega, có ý muốn nói lên niềm tin: Ngài là khởi thủy đầu tiên và cũng là sau cùng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Vào ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài được diễn tả là Ngôi Lời của Thiên Chúa: Từ nguyên thủy đã có ngôi Lời. ( Ga 1, 1)

Trên cây nến Chúa Giêsu phục sinh, hai mẫu tự A & O được khắc vẽ trên đó, cũng muốn chỉ về Chúa Giêsu, Ðấng là khởi đầu và tận cùng.

Teilhard de Chardin đã suy tư trong khung cảnh sáng tạo về tước vị Omega - tận cùng - theo con mắt niềm tin của mình: Toàn thể công trình sáng tạo trong thiên nhiên tập trung hướng đạt đến cao điểm tận cùng, và cao điểm tận cùng này không ai khác là chính Chúa Giêsu Kitô.

Sống đức tin